Adolf Hitler

Adolf Hitler ble født den 20. April 1889 i Braunau am Inn i Østerrike. Han levde som arbeidsløs kunstmaler i Wien, flyttet til München. I 1913 og meldte seg inn i den tyske hær i 1914.
I 1919 sluttet han seg til det radikale Tyske arbeiderparti, som skiftet navn til Tysklands najonalsosialistiske arbeiderparti da han overtok ledelsen i 1921.
Fikk sitt politiske gjennombrudd i landsmålestokk under valget i 1930.
Ble rikskansler i 1933, opprettet en totalitær stat og utløste andre verdenskrig i 1939.
Ble øverstekommanderende for den tyske stat i 1941, tok initiativet til en plan for systematisk utryddelse for Europas jødiske befolkning etter invasjonen i Sovjetunionen i 1941.
Unnslapp et attentatforsøk med bare mindre skader i 1944, begikk selvmord i Berlin 30. April 1945.

070221_CL_HitlerEX.jpg

Hitler og Jødene:

På 1400 tallet begynte jødehatet for alvor. De fikk skylden for alt som gikk galt. De fikk f.eks skylden for jesu død og begravelse. I 1215 innførte paven jødemerket. Alle jøder over 13 år skulle bære et synlig merke på klærne slik at "vanlige" folk kunne holde avstand fra dem. Gettoen ble innført i 1555. Gettoen var en bydel jødene fikk for seg selv som ble murt inne. De hadde ikke lov å gå ut fra den mellom solnedgang og soloppgang. Dette gjaldt også under andre verdenskrig. På slutten av 1800 tallet skjedde det noe nytt. I Tyskland kom det ut flere bøker som påstod at jødene utgjorde en egen rase. Forfatterne mente jødene bestod av den semittiske rasen, og det ble påstått at semitterne var underlegne i forhold til den ariske rasen.(Den germanske rasen) Herfra kommer ordet antisemittisme som betyr jødehat. Grunnlaget til hvorfor Hitler hatet jødene, startet i Wien i 1907. Han tok til seg informasjon om jødene fra magasiner, aviser og samtaler med venner. Ifølge Hitler stod jødene bak en sammensvergelse og skulle overta makten i verden. Den endelige løsningen var at alle jøder, fysisk utviklingshemmede, homoseksuelle og sigøynere skulle systematisk utryddes = Pogromer. Hitler ville utrydde dem fordi de så "feil" ut. Han ville at alle skulle være som den ariske rasen, alle andre måtte utryddes fordi deres tro eller utseende kunne være arvelig.

For mer informasjon om jødeforfølgelsen under 2.VK, klikk på linken: Holocaust

Kilder:

http://www.freewebs.com/fishxhunter/faktaomhitler.htm

Bildelink:

http://img.slate.com/media/1/123125/2158911/2159086/2159087/070221_CL_HitlerEX.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License