Auschwitz

Auschwitz, det er det tyske navnet på den polske byen Oświęcim, ved Wisła, 25 km sørøst for Katowice. Her lå den største

auschwitz17.jpg

konsentrasjonsleiren til tyskerne. Den var spesialbygd for masseutrydding av mennesker. Det var mest høder som ble drept her, men også et stort antall polakker, sigøynere og andre ble myrdet. Auschwitz bestod av 3 hovedleire og rundt 40 tilleggsleire. Himmler gav i april 1940 ordre om å etablere en leir i en tidligere polsk kaserne, den ble i juni tatt i bruk for politiske fanger, stort sett polske. Denne første hovedleiren ble senere kalt Auschwitz 1. Auschwitz 2 eller Birkenau (polsk: Brzezinka) ble bygd 3 km unna i okt. 1941. Først rommet den russiske krigsfanger. De fleste ble drept eller døde på grunn av forholdene i leiren kort etter ankomst. Fra mars 1942 fungerte den som en ren utryddelsesleir, vesentlig for jøder, men også for sigøynere. 6 km borte, nær landsbyen Dwory, lå Auschwitz 3 (Monowitz, Monowice), som fra mai 1942 ble brukt som slavearbeidsleir i tilknytning til de nærliggende Buna-fabrikkene (IG Farben) for fremstilling av syntetisk gummi. Et stort antall jødiske slavearbeidere døde der. Massemordene av jøder ved hjelp av gass begynte i jan. 1942 i Birkenau. Måten jødene ble drept på i gasskamrene var det at de fikk beskjed om at de måtte kle av seg fordi de skulle dusje. Etter de hadde kledd av seg gikk de inn i gasskamrene og det var der de trodde de skulle dusje. Så kom det blåkrystallsyre ut av luker i taket. De som stod nærmest lukene døde først og det var

auschwitz.jpg

de heldige med. Etter 15 minutter var alle døde av blåkrystallsyren. Så fikk tyskerne noen andre jøder til å hente likene ut fra gasskamrene og da måtte de sortere klær og briller, plukke ut gulltenner og plomber. De fikk lufta gasskamrene littt før noen nye jøder kom inn. Alt dette ble gjort på under 90 minutter, det var plass til veldig mange jøder inni et gasskammer. Nye gasskamre og krematorier ble bygd etter hvert. Kommandant for alle leirene var Rudolf Höss.

Da den sovjetiske hæren nærmet seg høsten 1944, gav Himmler i november ordre om å stanse gassingen og slette de synligste sporene etter utryddelsene. Auschwitz ble inntatt av sovjetiske soldater 27. januar 1945. Anslagene over hvor mange som ble drept i Auschwitz, har variert fra 1 til 4 millioner. De fleste anslagene ligger nå mellom 1,2 og 2 millioner. I 1980- og 1990-årene er det fra nazivennlig hold i flere land gjort forsøk på å benekte eller minimalisere det som skjedde under nazistenes jødeutryddelser, inkludert Auschwitz.


Denne videoen er på engelsk, men beskriver forholdene i Auschwitz og hvordan jødene hadde det under krigen.

Kilder:
http://snl.no/Auschwitz
http://www.youtube.com/watch?v=UWwl-lr9wNc
http://z.about.com/d/history1900s/1/0/f/7/auschwitz17.jpg
http://greatersurbiton.files.wordpress.com/2010/02/auschwitz.jpg

Japan og 2.verdenskrig

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License