Chamberlain

Arthur Neville Chamberlain ble født 18. Mars 1869 og døde den 9. November 1940. Han var en britisk politiker i Det konservative parti fra 1937 til 1940.
Neville Chamberlain var eldste sønn av Joseph Chamberlain.
I 1911 gikk Chamberlain inn i politikken. I 1915 ble han borgemester i Birmingham, akkurat som sin far.
Som borgermester fikk han blant annet etablert en kommunal bank og et symfonisk orkester i byen. Dette gjorde at han ble gjenvalgt ved neste valg.
I Desember 1916 fikk han jobben som Director of National Service av den nye statsministeren David Lloyd George. . Her fikk Chamberlain det overordnede ansvaret for å koordinere utskrivingen av vernepliktige, slik at krigsnødvendig industri ikke ble tappet for kompetent arbeidskraft.

BARNDOM
Neville Chamberlain var eldste sønn av Joseph Chamberlain, den daværende borgermesteren i Birmingham. Moren døde da Neville var seks år gammel. Neville vokste opp med et kjølig forhold til faren, men ble desto mer knyttet til søsknene, spesielt søstrene Ida og Hilda.
Chamberlain var elev ved den prestisjefulle Rugby School, en av de mest kjente «public schools» i Storbritannia. Her utviklet han en livslang interesse for (http://no.wikipedia.org/wiki/Botanikk) botanikk og (http://no.wikipedia.org/wiki/Ornitologi) ornitologi.
Etter skolen begynte Chamberlain på Universitetet i Birmingham. Dette gjør han til en av to britiske statsministre som ikke har gått på University of Cambridge eller University of Oxford. Ved universitetet studerte han naturvitenskaplige fag, spesielt metallurgi.

TIDSLINJE
Den 1. september 1939 invaderte Tyskland Polen. Chamberlain var fortsatt noe uvillig til å gå til krig mot Tyskland, og ville ha en klar avtale med Frankrike først. Han gav i utgangspunktet Tyskland et ultimatum, om Tyskland stoppet invasjonen og trakk tilbake styrkene innen to dager kunne Storbritannia fungere som fredsmegler mellom Tyskland og Polen. Denne strategien førte til massiv kritikk mot Chamberlain fra eget parlament, og etter å ha konsultert Frankrike erklærte Storbritannia Tyskland krig den 3. september.
Chamberlain søkte nå å utvide regjeringen på grunn av krigen. Imidlertid avslo både Labour og det liberale partiet å delta. I stedet ble det da gjort omrokeringer i den allerede sittende konservative regjeringen, blant annet ble Winston Churchill tatt inn. Churchill ble gjort til marineminister, og ble med i et seks mann sterkt krigskabinett.
De første månedene var det ingen aktivitet på vestfronten under den såkalte Phony War. Finland ble imidlertid invadert av Sovjetunionen den 30. november, men krigen med Tyskland og uenighet med Frankrike hindret Chamberlain å gripe inn i Vinterkrigen til fordel for finnene.
Da Norge ble invadert av Tyskland i 1940 sendte Storbritannia militære styrker til Norge for å bidra i forsvaret av landet. Dette ble ingen suksess, og de britiske styrkene ble snart trukket ut. Dette førte til et massivt press på Chamberlain, som i et forsøk på å blidgjøre motstanderne gikk inn for å gjøre nye omrokeringer i regjeringen.
Det ble snart klart at dette ikke var nok, og Chamberlain ønsket så å danne en samlingsregjering med Labour. Da Labour-lederen Clement Attlee ikke ville delta i denne, stilte Chamberlain spørsmålet om de ville delta i en samlingsregjering under noen andre.
Da Tyskland den 10. mai invaderte Frankrike, Belgia og Nederland, vurderte Chamberlain å bli sittende ved makten til krisen var over. Etter et møte i krigskabinettet kom man imidlertid frem til at det nå var på tide med en samlingsregjering, og da Labour samtidig gav beskjed om at de ville delta i en regjering under en annen statsminister, leverte Chamberlain sin avskjedssøknad samme dag. En ny regjering ble så dannet under Winston Churchill.
Chamberlain beholdt posisjonen som leder i det konservative partiet. Det ble også vurdert å gjøre ham til finansminister og leder i underhuset, men på grunn av motstand fra de andre partiene fikk han heller jobben som Lord President of the Council.
Utover sommeren gikk det raskt nedover med helsen til Chamberlain. I juli ble han operert for kreft i magesekken. I september gjorde sykdommen at han måtte trekke seg fra alle verv, og den 9. november 1940 døde han 71 år gammel.

http://www.youtube.com/watch?v=qtrOJnpmz6s

Neville%20chamberlain.jpg

TILBAKE til viktige personer og ideologier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License