D-dagen

6. juni 1944 var D-dagen. Det som skjedde på denne dagen var at amerikanske og britiske tropper gikk i land på strendene i Normandie for å befri Frankrike og andre okkuperte land.
D-dagen eller på engelsk D-day var kodenavnet på begynnelsesdagen for en større militær operasjon. Denne koden ble spesielt brukt om den dagen da amereikanske og britiske tropper gikk i land på strendene i Frankrike under 2.verdenskrig.

D-dagen_%25E2%2580%2593_2_1.jpg

Målet med D-dagen var å nå og befri byen Caen og Frankrike. Caen hadde ikke vært veldig viktig vis det ikke hadde vært en havn der. Hvis de allierte tok byen ville tyskerne blitt tvunget til å dra sørøstover mot byen Loire. Da ville de allierte hatt fri vei helt fram til Paris.

Den 6. juni 1944 gikk de allierte troppene i land i Normandie. Før denne operasjoen var det flere måneder hvor de planla angrepet. Denne operasjonen er en av historiens største og blodigste operasjoner. I to angrepsbølger skulle "Operasjon Overlord" åpne en andre front i Europa. Men dette gikk ikke veldig bra, angrepet var ventet, og vær og tidevannet gjorde manøveren til et mareritt. Dette var allerede før troppene fikk kontakt med de velbefestende tyske stillingene langs Normandies strender. Mange av soldatene som var med i angrepet ble skutt allerede i landstigningsfartøyene eller druknet langs utenfor kysten. Men totalt sett lyktes operasjonen og innebar starten på de alliertes seier og slutten på den 2.verdenskrig.

Forberedelsene til D-dagen

Da forberedelsene til D-dagen begynte ble det veldig fort krangling mellom USA og Storbritanna på hvem som skulle lede invasjonen. Tilslutt ble det bestemt at den amerikanske generalen

p4p2.jpg

Dwight D. Eisenhover skulle være sjefen. Dwight D. Einsenhover var en 5 stjerners general og leder for "Operasjon Overlord". Etter krigen ble han så populær at han ble president i USA. Både USA og Storbritannia sendte store styrker til småbyer i Sør-England, men Canada sendte også tropper dit. Noen steder var det 5 ganger så mange soldater som innbyggere. Etter dette begynte planleggingen av invasjonen for alvor. Noen av soldatene fikk i oppgrad å legge 2 bensinledninger over den engelske kanal slik at de alliertes kjøretøyer kunne få drivstofforsyninger når de gikk tomme. Rullene med bensinledningene ble tauet av slepebåter. Hver eneste rull var 27 meter lang og 15 meter i diameter. De allierte trengte også havner sånn at de kunne lykkes med invasjonen. Derfor ble 2 flytende havner laget klare til å bli slepet over kanalen hvis de allierte lyktes med å invadere stranden i Normandie i Frankrike. Disse 2 flytende havnene fikk navnet "The Mulberrys". Hver av havnene dekket 4 kvadratkilometer og de hadde 6 km med landingsbrygger og 10 km med flytebrygger for lossing av utstyr og mat.

Operasjonene på D-dagen

"Operasjon Fortitude" gikk ut på å gi falsk informasjon om hvor de britiske styrkene befant seg. På grunn av denne falske informasjonen trodde Hitler at invasjonen kom til å finne sted i Pas-de-
Calais, dette var korteste vei over kanalen.
"Operasjon Pluto" gikk ut på å legge en ledning for bensin så de kunne få bensin til sine fartøy.
"Operasjon The Mulberrys" gikk ut på å få de flytende havnene på plass.

Flyoperasjoner
"Operasjon Tonga", "operasjon Chicago" og "operasjon Detroit" var at amerikanske flystyrker skulle slippe soldater bak de tyske linjene natt til D-dagen. Over 17 000 menn skulle sikre strategiske steder og skape kaos for tyskerne.

På D-dagen stod det slag på følgende strender: Utah Beach, Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach og Omaha Beach.

Utah Beach

utah_beach_premiere_vague.jpg

Fakta: Utah Beach er ca. 4,8 km bred. Den ligger vest for elvemunningen like ved Carentan og er dekket med lave sanddyner. Ilandsettingen skjedde faktisk 1,6 km øst for det opprinnelige planlagte stedet. Heldigvis var det tyske forsvaret mindre konsentrert her.
Det som skjeddde på Utah Beach var at straks angrepet begynte kl. 06.30 krysset soldatene stranden. I løpet av 3 timer tok de kontroll over kystveiene. Innen kl. 12 hadde de kontakt med de luftbårne troppene som var sluppet ned inne i landet 5 timer tidligere. Innen midnatt hadde de allierte nådd sine mål og rykket 6,5 km fremover inn i landet.
Av de 23 000 soldatene som var på Utah Beach ble bare 197 drept eller skadet. Utah Beach fikk det laveste tallet av alle som var drept eller skadet på de forskjellige strendene.

Sword Beach
Fakta: Den østligeste av de 5 strendene i "Operation Overlord" var Sword Beach. Den grenset opp til havnebyen Ouistreham ved munningen av elven Orne. Det var 14,5 km nord for byen

Troops_crouch_down_on_Sword_Beach.jpg

Caen - et stort militært knutepunkt i Nord-Frankrike.
Det som skjedde på Sword Beach var at de britiske troppene i øst stoppet raskt ilden fra det tyske lettinfanteriet. De sluttet seg til fallskjermjegerne ved elven Orne og krysset innlandet tidlig på ettermiddagen. På den vestlige delen av Sword Beach hindret den tyske 21. panserdivisjonen at britiske tropper sluttet seg til canadierne fra Juno Beach. Etter å ha kjempet til kvelden fikk tyskerne masjordre fra de allierte. I løpet av dagen hadde britene satt i land 29 000 menn og bare mistet 630 av dem.

Gold Beach
Fakta: Gold Beach befant seg midt i sentrun for invasjonen og ilandsettingen som begynte 1 time etter Utah og Omaha. Stigende og krapp sjø betydde at miner og andre hindringer ikke var blitt fullstendig fjernet. Konsekvensen var at de britiske soldatene hadde problemer med å komme i land. Langs kysten av byene La Riviere og Le Hamel tungt forsvart av tyskerne. I tillegg til dette var 4 tunge 155 mm kanoner stilt inn mot kysten 500 meter inne i landet. kraftig beskytning fra HMS Ajax satte kanonene ut av spill og stilnet det tyske forsvaret. Innen skumringen hadde 25 000 soldater gått i land og presset tyskerne 10 km lenger inn i landet. 400 britiske soldater døde eller ble skadet under denne ilandsetningen.

Juno Beach
Fakta: Juno Beach var 9,6 km bred og strakte seg over begge sidene av havnen i Courseulles-sur-Mer.
Der de britiske soldatene ble satt i land på Juno Beach var tyske lettinfanteri rett bak sanddynene. Dette ga dem en fordel over de britiske troppene som rykket frem over stranden. Ilandsettingen startet elendig, med at en tredjedel av landingsfartøyene ble ødelagt eller skadet av miner og andre hindringer. Det var vanskelig å krysse stranden uten å bli meid ned av tyskerne. De første gruppene mistet 50 % av soldatene. De canadiske stormtroppene som kom etter britene fikk en langt enklere jobb med å komme til lands. Innen kl. 12 var kystlandsbyene tatt og de canadiske troppene rykket innover i landet og slo seg sammen med britiske soldater fra Gold Beach. Dette var altså en vanskelig strand å ta i forhold til de andre.
Av de 21 400 som ble satt i land på Juno beach , var det 1200 som døde eller ble skadet.

Omaha Beach

omaha_beach_low_tide.jpg

Denne stranden var den blodigste av de 5 strendene!
Fakta: Omaha Beach var 9,6 km bred og den største av alle strendene. Stranden hadde også det tøffeste forsvaret. Vannet og stranden var tungt minelagt og hele stranden var omkranset av 30 m høye klipper.
Soldatene opplevde derfor den verste prøvelsen i hele operasjonen. Alle bortsett fra 2 av de 29 amfibietankvognene sank og nesten alle offiserene ble drept eller skadet straks de satte sine bein på stranden.
Til tross for et tap på 50 %, omgrupperte de overlevende seg og rykket videre fremover til de hadde krysset stranden og begynte å bestige klippene. Samtidig nærmet fallskjermjegere seg det tyske forsvaret bakfra.
Amerikanerne mistet 2 400 menn ved Omaha 6. juni, men innen kvelden var 34 000 soldater satt i land.

Tidsskjemaet for D-dagen
Hva som skjedde 6. juni på strendene i Normandie:

00.00: RAF begynner sin pre - landing bombing.

00.16: 6 glidefly med 180 britiske kommandosoldater, kapper seg løs og flyr in mot Caen med 1 minutts mellomrom. De tar kanalbroene Pegasus og Ranville ved Caen på 10 minutter.

00.15-02.30: De første troppene med fallskjermjegere lander.
(ca. 800 fly med til sammen over 13.000 fallskjermjegere)

03.00: Nesten 2000 bombefly starter et 2 timer langt angrep på de tyske forsvarsstillingene.

04.00: Ca. 2000 mann står på dekket til U.S.S ”Chase”, klare til å bli senket ned i langgangsfartøy som skal angripe ”Omaha Beach”.

05.10: 7 slagskip, 18 kryssere, 43 destroyere og 2 kanonbåter skyter mot strendene i Normandie.

05.30: De tyske "batteriene tar igjen”.

05.50-06.20: De allierte bomber atlanter-veggen.

06.30: I landsetning på Omaha og Utah (Amerikanske styrker)

07.25: I landsetning på Gold og Sword (Britiske styrker)

07.45: I landsetning på Juno (Canadiske styrker)

24.00: 140 000 allierte soldater har gått i land. De allierte har sikret seg fotfeste, selv om området var under en tredjedel av det de hadde planlagt å ta.

Soldatutrustning
Under 2. verdenskrig var soldatene utrystet som følger:

image009.jpg

Tyskere:
Tyske soldater hadde oftest en lang kåpe, gjerne i grå farge. Kåpen var lett og vindtett. Standard M35 model hjelm med et par briller(maske) på var vanlig. Rundt kåpen og livet hadde de et belte hvor de festet ammunisjonsbeholdere, småforsyninger, kniv eller spade, Steilhandgranater, Lauger pistol og eventuelt medisiner. Våpenet var Mauser kar98k rifle, som var tyskernes standardrifle, eller så kunne de ha et maskingevær; enten en MP40 eller MP43.

Briter:
De britiske soldatene var kledd i en brun uniform og hjelm. Standardutrystningen var kniv, pistol gjerne en Webley MK Revolver samt et kraftigere våpen som automatgeværet Sten gun eller en Lee-Enfield rifle. Våpenet Spirngfield 03 ble også brukt av britene. Av sprengstoff var MK1 Frag Granater vanligst.

Amerikanere:
De amerikanske soldatene var som oftest kledd i grønnbrune kampjakker eller M1941 Fieldjacket som de ble kalt. Videre hadde de en hjelm som oftest hadde en strikket lue eller Jeepcap under. De hadde også et spesielt grønnbrunt undertøy. Som våpen brukte de enten en M1 Garand uautomatisk rifle eller en ”Thompsoin Submachingun”. De fikk også en Colt 1911 11.5mm pistol og M2 Frag Granater. Noen ble ellers utstyrt med en BAR (Browning Automatik Rifle) som fantes i flere modeller. Dette kunne være et maskingevær eller fungere som en mitraljøse som ble satt fast på bakken.

Slaget om Caen(som var hovedmålet for D-dagen) startet 8. juli med at de allierte bombet byen med ca. 2 000 tonn bomber. Om dagene gikk britiske styrker fremover, men ble sinket av alle hullene som kom fra bombene og mursteinene som falt fra husene. Innen den 10. juli hadde de allierte tatt store deler av Caen.

I midten av august hadde de allierte fått i land ca 500 000 kjøretøyer og ca. 2 millioner soldater. Til slutt må Tyskland innse at de hadde tapt slaget om Caen. Den 25. august klokken 15:00

D-dagen.jpg

overga den tyske kommandanten for Paris seg, han het general von Cholitz. Etter dette var Frankrike frigjort fra den tyske okkupasjonsstyrken. Etter dette jagde de allierte tyskerne mot den tyske grensen. Da "operasjon Overlord" var overstått var hele 240 000 tyske soldater drept og 200 000 soldater var tatt til fange eller savnet. Av de allierte styrkene var 36 000 soldater drept på strendene og ca. 16 000 av soldatene fra luftstyrkene var drept eller såret.

D-dagen regnes som den mest vellykkede landgangs- og amfibieoperasjon noensinne. Etter operasjonen fikk soldater både premier og medaljer, men den mest kjente av disse er "Medal of Honor" som amerikanerene fikk og "Victoriakorset" som britene fikk.

Paris blir befridd
25. august 1944 ble Paris befridd. Paris slapp mye billigere unna enn Caen. Byen fikk nesten ingen ødeleggelser og kampene ble langt fra så store som mange fryktet. Tyskerne trakk seg ut av Paris for ikke å bli omringet.

2.verdenskrig var ikke slutt ved frigjøringen av Frankrike. Den fortsatte helt til 8. mai 1945. Men tyskerne hadde fått et alvorlig tilbakeslag og klarte aldri mer å komme tilbake. Fra nå av kunne det bare gå en vei og det måtte bli kapitulasjon og Tysklands nederlag.


Denne videoen er på svensk, men viser hvordan det var på D-dagen og hvordan det er i Normandie i dag.

Kilder:
http://www.daria.no/skole/?tekst=7631
Larsen Birgitte: Historie 9, Gyldendal Norsk Forlag ASA 1998
Samfunnsfag-mappen
http://www.youtube.com/watch?v=DofhJF93XOA&feature=player_embedded
http://www.snl.no/system/images/.bilde/D-dagen_%25E2%2580%2593_2_1
http://home.online.no/~ro-w/normandie/bilder/p4p2
http://www.dday-overlord.com/img/dday/ub/utah_beach_premiere_vague
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Troops_crouch_down_on_Sword_Beach
http://padresteve.files.wordpress.com/2009/12/omaha_beach_low_tide
http://daria.no/skole/doc/html/6165.doc-filer/image009
http://1.bp.blogspot.com/_boiJ7l3Cxt0/SipG1KugXtI/AAAAAAAAHr4/29LKstuamSo/s400/D-dagen

Auschwitz

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License