De beste

De beste
Døden kan flamme som kornmo;
Klarere ser vi enn før
Hvert liv i dens hvite hjerte:
Det er de beste som dør.

De sterke, de rene av hjertet
Som ville og våget mest;
Rolige tok de avskjed,
En etter en gikk de vest.

De levende styrer verden,
En flokk blir alltid igjen,
De unnværlige flinke,
Livet nest beste menn.

De beste blir myrdet i fengselet,
Sopt vekk av kuler og sjø.
De beste blir aldri vår fremtid.
De beste har nok med å dø.

Slik hedrer vi dem, med avmakt,
Med all den tomhet vi vet,
Men da har vi sveket de beste,
Forrådet dem med bitterhet.

De vil ikke sørges til døde,
Men leve i mot og tro.
Bare de dristige hjerter
Strømmer de falnes blod.

Er ikke hver som har kjent dem
Mer rik enn de døde var -
For menn har hatt dem som venner
Og barn har hatt dem til far.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen.

Diktet handler om at de som kjemper for landet, og ville dødd for det, oftest dør. De står foran i troppene og derfor blir drept først. De blir myrdet på land og vann. De blir ikke med i fremtiden for å bygge opp landet, fordi de blir myrdet. I siste setning: ”De beste blir alltid igjen.” betyr nok at menneskene blir husket, selv om de har dødd.
Diktet har 8 strofer, fordi de er 8 vers. Det har også 32 verslinjer fordi diktet har 32 linjer. Systemet til enderimet er ABCB fordi 2. og 4. linje rimer.
Det er også besjeling i diktet fordi smerten er ikke hvit. Smerte har ingen farge.
Diktet er skrevet i bundet form, siden det har et rimsystem. Det er også gjentagelse i diktet. De beste, De, dø (i forskjellige bøyninger), menn blir ofte skrevet i diktet.
Det er også kontraster og symboler. Kontrastene er: Våge mest – avskjed, de døde – de sterke, levende – døde, liv – død og flamme – sjø.
Symbolene er rene hjerter. Det betyr at hjertet er godt og det er gode folk.
Det er et kort dikt, siden det er få strofer og få verslinjer. Selve temaet i diktet er krig, og budskapet er at de gode menneskene dør først.

Viktige personer og ideologier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License