Den Spanske Borgerkrigen

Alt startet med at det var valg i Spania, 1936. Det ble dannet en ny regjering, og den nye regjeringen ville gjøre en del endringer for at bøndene skulle få det bedre. De hadde også planer om å begrense den katolske kirkenes makt. Men siden den katolske kirke hadde mye å si i Spania, var det ikke tvil i at den nye regjeringen fikk fiender. Det endte med oppgjør, sommeren 1936 gjorde en gruppe offiserer mot regjeringen. Lederen der, var Francisco Franco.

Franco fikk også støtte fra Tyskland og Italia. Grunnen til dette var at Franco hadde så mange meninger som var likens med Hitler og andre kjente herskere. De brukte fliden med å prøve nye våpen, forsvarsløse spanske byer ble terrorbombet. Denne fliden endte opp i en krig som ble opptakten til andre verdenskrig.
verdenskrig5.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License