Dødsfabrikker

Konsentr

asjonsleir!

Betegnelsen konsentrasjonsleir ble først brukt under borgerkrigene.De sperret kvinner og barn inne i såkalte konsentrasjonsleieren, ca 40% av de som var i konsentrasjonsleirene døde. Senere ble betegnelsen konsentrasjonsleir mer kjent fra den annen verdenskrig. Nazistene samlet jøder i store leire, fordi det ikke var nok plass i fengslene. Disse leirene skulle både virke avstraffende og skremmende. Etter hvert ble det også bygget utryddelsesleire, der meningen var at de fleste skulle henrettes.

konsentrasjonsleiren Auschwitz er den største tyske nazistiske utryddelsesleir under andre verdenskrig og selve symbolet for nazistenes holocaust.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License