Slaget ved El Alamein

Slaget ved El Alamein var i ørkenen i Nord-Afrika. Dette slaget er sett på som et av de avgjørende slagene i 2.verdenskrig. Slaget stod mellom den britiske hæren og tyskerne. Britene var på den allierte siden. Den allierte seieren førte til at de tyske hærene måtte overgi seg i Nord-Afrika i mai 1943.

el_alamein.jpg

El Alamein ligger 150 mil unna Kairo. De allierte hadde en del problemer i Europa i sommeren1942. Angrepet på Russland, "Operasjon Barbarossa", hadde fått Russland til å trekke seg tilbake. På havet i Europa hadde Tyskland fått veldig stor makt. De hadde utviklet ubåtene, dette var et farlig våpen i 2.verdenskrig. Siden Storbritannia var en øy, lå de dårlig an siden Tyskland hadde ubåtene som kunne overmanne dem. Dette rystet Storbritannias kamp om Atlanteren. Etter dette så det ut som om Tyskland hadde full kontroll over Vest-Europa.

Krigen i Nord-Afrika var derfor veldig viktig for at Tyskland ikke skulle erobre mye av hele verden. Vis de tyske styrkene hadde fått all kontroll over Suez kanalen, da hadde de allierte fått veldig store problemer med å frakte forsyninger. Den eneste måten de kunne få forsyningene på var gjennom Sør-Afrika og Suez kanalen. Denne ruta var ikke bare lengre, den var også farligere på grunn av det lunefulle været. Den psykologiske påvirkningen av tapet av Suez kanalen og tapet i Nord-Afrika hadde blitt uberegnelig. Spesielt ettersom dette ville ha gitt Tyskland tilgang til olje i Midt-Østen.

Derfor var El Alamein siste sjanse for de allierte i Nord-Afrika. Nord for El Alamein var middelhavet og i sør var Qattara fordypningen. Slaget ved El Alamein gjorde så Rommel ikke kunne bruke sin favoritt taktikk, fordi det var så smalt rundt El Alamein. Rommel var en tysk general i de tyske styrkene. Favoritt taktikken til Rommel var å angripe fienden bakfra. Rommel var respektert av de allierte. Den allierte lederen på det tidspunktet var Claude Auchinleck, han hadde ikke like mye respekt blant sine egne. Auchinleck måtte sende en beskjed rundt til alle sine offiserer med lengst medlemskap til organisasjonen. Der ba han dem gjøre alt i sin makt for at han skulle bli respektert av sine egne.

TelElEisa03.jpg

Planen til Rommel var å angripe de allierte fra sør, men de britiske styrkene forutså angrepet. Dette var faktisk ikke første gangen Rommel hadde gjort dette trekket. Auchinleck fikk også hjelp fra folk som arbeidet i Bletchley Park som hadde fått tak i slagplanene til Rommel. Dermed viste de britiske styrkene hvordan Rommel kom til å angripe og hvilken rute Rommel brukte for å få forsyninger. I august 1942 fikk Rommel bare 33 % av det han trengte av forsyninger. Han viste også at han trengte mer av forsyninger. Grunnen til at han ikke fikk mer var fordi de britiske styrkene hadde stoppet dem. Mens de allierte fikk fortsatt en stor mengde forsyninger fordi de fortsatt hadde kontroll over Suez kanalen og var dominerende i middelhavet. For at Rommel og de tyske styrkene skulle få mer forsyninger og kvitte seg med de britiske styrkene bestemte han at de tyske styrkene skulle angripe fort.
Ved slutten av august 1942 var de britiske styrkene klare, de viste at Rommel hadde stor mangel på drivstoff og at han ikke kunne overleve en lang kamp. Da Rommel angrep lå Montgomery og sov, da han ble vekket og ble fortalt at Rommel hadde angrepet sa han: "Excellent, excellent", etter det gikk han og la seg igjen. Montgomery var en anglo-irsk offiser som jobbet i de britiske styrkene.

De allierte plasserte et stort antall landminer sør for El Alamein ved byen Alam Halfa. På grunn av dette gikk et stort antall tyske tanks tapt og resten av tanksene var fanget mellom de allerede sprengte tanksene, derfor var de et lett mål for de allierte sine fly. Angrepet til Rommel startet dårlig og det så ut til at de tyske styrkene kom til å bli utslettet. Derfor beordret han tanksene til å gå mot nord, der kunne de få hjelp av naturen. En sandstorm skjulte tanksene fra de britiske styrkene, men når sandstormen la seg ble de bombet av britiske fly, og de tyske styrkene og Rommel måtte trekke seg tilbake. Rommel regnet med at Montgomery kom til å følge etter han ettersom dette var vanlig militær prosedyre, men Montgomery var ikke forberedt på et angrep. Derfor beordret han soldatene sine til å holde posisjonen dems og danne en defensiv linje. Det var også en annen grunn til at Montgomery ventet med å angripe, han ventet nemlig 3000 Sherman tankser. Sherman tanksene kunne ødelegge en vanlig tanks fra 2000 meters avstand, noe som gjorde "The 300 `Monty`" uslåelige.

For å klare seg mot de allierte angrepene hadde tyskerne 110 000 menn og 500 tanks. Mange av tanksene var gamle italienske tankser som ikke kunne bli sammenlignet med de alliertes Sherman tanksene. Tyskland hadde også veldig lite drivstoff. De allierte hadde mer enn 200 000 menn og 1000 tanks som kunne skyte 1500 meter. Mellom de to hærene lå "Devil`s Garden". "Devil`s Garden" var et minefelt som tyskerne hadde lagt antitanks og antipersonell miner. Dette var derfor et mareritt for de allierte.

For å avlede Rommel satte Montgomery i gang "Operasjon Bertram". Denne planen gikk ut på å overbevise tyskerne om at de allierte kom til å angripe fra sør. For å oppnå dette lagde de

C_Troop_El_Alamein_10Jul1942_600x373.jpg

britiske styrkene mange falske tanks i sør, de begynte også å lage en falsk rørledning. For å overbevise Rommel at de allierte hadde det travelt med å angripe fra sør, måtte de skjule tanksene i nord. De dekte til bilene slik at det så ut som om de var helt vanlige lastebiler. "Operasjon Bertram" fungerte og Rommel var overbevist om at de kom til å angripe fra sør.
Ved starten av det ekte angrepet sendte Montgomery ut denne beskjeden: "Everyone must be imbued with the desire kill Germans, even the padres - one for weekdays and two on Sundays."

Starten på angrepet mot Rommel fikk kodenavnet "Operasjon Lightfoot". Det var en grunn til at kodenavnet skulle være dette. Et avledende angrep i sør skulle bli angrepet av 50 % av styrkene mot Rommel. Angrepet som skulle være i nord skulle vare i et døgn. Infanteriet skulle angripe først slik at antitanks minene ikke skulle gå av siden de var for lette, dette var grunnen til at operasjonen ble kalt ”Operasjon Lightfoot”. Når infanteriet angrep var ingeniørene tilkalt for å uskadeliggjøre minene slik at tanksene kunne komme uskadd over å angripe. Ingeniørene hadde en stor oppgave foran seg, 5 mil måtte være klarert for miner. Oppgaven var for stor og de feilet. Montgomery ga en enkel beskjed til troppene den kvelden da angrepet var i gang: "All that is necessary is that each and every officer and men should enter this battle with the determination to see it through, to fight and kill, and finally to win. If we do this, there can only be one result - together, we will hit the enemy for six out of Africa."

El_Alamein_1942_-_British_Matilda_tanks.jpg

Rommel ble angrepet av 800 kanoner. Infanteristene angrep etter kanonene ble avfyrt. Ingeniørene begynte å gjøre området klarert for miner. Dette var en veldig farefull jobb, fordi minene kunne ha vært koblet sammen, og vis de var det kunne mange gått av samtidig. Ingeniørene hadde laget en minefri vei gjennom "The Devils Garden" som var akkurat bred nok til en tanks. Dette tok tid å lage denne veien. Dette gjorde at de andre tanksene ikke hadde mulighet til å komme seg rundt. Dette gjorde også at de andre tanksene var lette mål for Rommel. Infanteriet til Montgomery hadde heller ikke kommet så langt som han hadde håpet på.
Den andre angrepsnatten ble også mislykket. Montgomery ga Lumden skylda for det. Lumden var sjef for tanksene. Han hadde en ordre å følge, han skulle føre tanksene framover, vis han ikke gjorde dette ble han erstattet. Reduksjonen av de alliertes styrker førte til at Montgomery avlyste "Operasjon Lightfoot", og han trakk tilbake tanksene. Da Churchill fikk høre det var han rasende, dette var fordi han trodde Montgomery kom til å overgi seg.
Men Rommel hadde også fått merke at styrkene hadde blitt svekket, han hadde bare 300 tankser igjen, og de allierte hadde over 900 igjen. Montgomerys neste plan var å forflytte seg til Middelhavet. Australia angrep tyskerne ved Middelhavet og Rommel måtte flytte tanksene nordover for å stå imot angrepet. Australia var sterkt rammet av døde og skadede, men dems angrep forandret utfallet av krigen.
Rommel var overbevist om at Montgomery kom til å angripe Middelhavet, derfor flyttet han en stor mengde av de tyske styrkene dit. Australia angrep med grusomhet, til og med Rommel kalte området for "Elver av blod". De australske angrepene gjorde at Montgomery fikk manøvrere.

Montgomery satte i gang "Operasjon Supercharge" som var et britisk og New Zealandsk infanteri angrep. Angrepet kom sør for der Australia angrep og Rommel var veldig overrasket. 123 tanks fra "9th Armoured Brigade" angrep de tyske linjene, men enda en gang var Rommel blitt reddet av en sandstorm. Mange av de allierte tanksene kom vekk fra de andre og var derfor et enkelt mål for det tyske artilleriet. 75 % av tanksene gikk tapt. Det store nummeret av allierte tanks betydde at mer hjelp var på vei og det var disse tanksene som utgjorde balansen. Rommel satte tanks mot tanks, men de allierte var overlegne i antall tankser.

2. november 1942, visste Rommel at han hadde tapt, Hitler beordret Rommel til å kjempe til døden. Rommel nektet å gjennomføre ordre og 4. november startet han å trekke troppene sine tilbake.25 000 italienske hadde blitt drept eller såret under slaget om El Alamein og 13 000 allierte i den 8. Hæren.

Denne videoen viser hvordan slaget i El-Alamein var. Dette er sammendraget av teksten, den viser også hva de kjempet om.

Kilder:
http://www.godoy.no/weber/2verdskrigweb/Jonas03/Webside/El%20Alamein.htm
http://www.youtube.com/watch?v=LQTM6xbc96Y&feature=player_embedded
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/El_Alamein_1942_-_British_Matilda_tanks
http://www.2nd8thaustfieldregtassoc.org.au/gallery/images/C_Troop_El_Alamein_10Jul1942_600x373
http://www.iwm.org.uk/upload/package/21/creteegypt/images/TelElEisa03
http://www.sww.w.szu.pl/bitwy/el_alamein
Larsen Birgitte: Historie 9, Gyldendal Norsk Forlag ASA 1998
Samfunnsfag-mappen

Slaget ved Midway

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License