Fascisme

Fascismen oppstod i kjølevannet av første verdenskrig, og av et skuffet småborgerskap, men det utviklet seg fort til en terroristisk bevegelse.
Fascismen var sterkt nasjonalistisk og hadde sosialismen og kommunismen som hovedmotstandere.
Lederen for fascismen, og grunnleggeren var Benito Mussolini. Det var i 1919 han stifter Fascistpartiet, og et av fascistpartiets viktigste mål var ”å gjøre Italia stort” igjen, slik det var i antikkens tid. Da ville de også blitt bedre respektert fra andre land og nasjoner. Fascismen oppstod i Italia og etter første verdenskrig hadde fascismen makten i hele landet fra 1922-1943.
For Mussolini var det viktig å vise styrke og handelskraft, fordi det var det de italienske folkene ønsket. De ønsket en sterk mann som endelig kunne ordne opp i landets problemer.

Ulikt Hitler og nazistene var ikke fascistene rasister, men de ble det da Mussolini ble påvirket av Hitler i 1939. Men helt til da så var 10,000 jøder inkludert den sjefrabbien i Roma medlemmer av det nasjonale fascistpartiet.
Høsten 1922 samlet Mussolini sammen 25,000 tilhengere utenfor Roma og marsjerte inn mot hovedstaden i protest og krevde regjeringsmakten. Italias konge utnevnte Mussolini til konge, og etter hvert fikk Mussolini diktatorisk makt. Men han var ikke en så fæl diktator som Hitler og Stalin, og det var bare 29 motstandere fra hans side som ble dømt til døden.
Mussolini fikk senere kallenavnet Il Duce som betyr føreren eller lederen på italiensk.

image003.jpg

TILBEKE til nazisme og fascisme eller til nazisme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License