Forholdene i Tyskland

Tyskerne hadde tapt første verdenskrig og dette var de ikke særlig glade for. Versaillesfreden etter første verdenskrig mente de fleste tyskere var urettferdig. Dette siden de måtte betale krigserstatninger, særlig til Frankrike. Men det som var det verste var at de måtte ta all skylden for at det var blitt krig. Dette reagerte de fleste på, til og med de tyskerne som ville ha fred og fordragelighet med andre land.

Tyskland fikk en demokratisk grunnlov etter første verdenskrig. Den ble undertegnet i byen Weimar, og den tyske republikken ble derfor kalt Weimarrepublikken.
Men det var mange som ikke aksepterte denne republikken. Offiserene i hæren hadde en drøm om at de skulle få en stor hær. Da kunne de starte en ny krig og ta revansje for nederlaget etter første verdenskrig.

Misnøyen i Tyskland var stor og det var arbeidsløsheten også. Da den økonomiske verdenskrisen nådde Tyskland ble det stor arbeidsløshet i landet. Hitler var leder for nazipartiet og ønsket å bli rikskansler for Tyskland. Tyskerne var misfornøyde med tapet av første verdenskrig, og det var også Hitler. Dermed brukte han dette i talene sine for å overbevise tyskerne om urettferdigheten og få dem til å bli tilhengere av ham. Arbeidsløsheten i landet var jo også stor og Hitler ville gi folket arbeid ved å lage veier ruste opp hæren og lage våpen.

Rundt 1930 årene kom den store økonomiske verdenskrisen til Tyskland. Da fikk Hitler sjansen han hadde ventet på, og i 1933 ble han utnevnt til rikskansler i Tyskland.

Kilder: Underveis Historie 9

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License