Hitler

Hitler

Adolf Hitler (Født:20 april 1889 I Braunau i Østerrike, død 30 april 1945 i Berlin i Tyskland)
var fra 1921 «fører» for Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti, fra 1933 rikskansler og fra 1934« fører og rikskansler» og samtidig regjeringssjef og statsoverhode for Det tyske rike. Han var østerriker av fødsel og bakgrunn, men flyttet til Tyskland i 1913 og ble tysk statsborger i 1932.

Han kom til makten etter den økonomiske krisen som oppstod i Tyskland i etterkant av først verdenskrig og krakket i økonomien i 1929. Ved bruk av propaganda og karismatisk tale appellerte han til arbeider- og middelklassens økonomiske behov, og slo an nasjonalistiske, antisemittiske og antikommunistiske toner.

Etter å ha kommet til makten etablerte han det nasjonalsosialistiske diktaturet [[Det tredje rike]] i Tyskland. Samtidig restrukturerte han økonomien og satte i gang store sosiale programmer og utbygging av infrastruktur og teknologi. På den annen side fremmet han en nyhedensk og rasistisk «blod og rase»-ideologi, og bedrev en systematisk diskriminering og senere forfølgelse av bl.a. jødene og sigøynerne

Barndom og skolegang: Alois Hitlers yrke førte til at familien flyttet stadig vekk. fra Braunau til Passau, Lambach og så til Leonding ved Linz. På de forskjellige folkeskolene som han ble sendt til var Adolf Hitler en god elev. han gikk til et kloster skole i (2.-3. kl., 1897/98) og kunne også mange år senere tale varmt om tiden i klosterkirkens guttekor, om sangundervisningen og om klosterliturgien. Kanskje var det herfra han fikk sin fascinasjon for hakekorset, en av klosterets tidligere abbeder var pater Theodorich Hagn (død 1862), og hans personlige våpenskjold hadde et hakekors.

første verdenskrig
Hitler Var med i første verdens krig som meldingsløper i vestfronten. Ble sent til et feltlasarett i byen Pasewalk i Vorpommern etter gassangrep.
Som menig i det 16. bayerske reserveinfanteriregiment «List» tilbrakte Hitler hele den første verdenskrig som meldingsløper ved Vestfronten. Han trådte inn i hæren som frivillig den 16. august 1914, og ble utmerket med Jernkorset av annen klasse i desember. I 1918 fikk han Jernkorset av første klasse. Hitler gikk for å være en korrekt soldat, men ble blant medsoldatene snarere mislikt på grunn av sin ukritiske holdning til offiserene.

andre verdenskrig
Ved siden av utryddelsen av jødene hadde Hitler ett eneste ytterligere mål: Å etablere Tyskland som verdensmakt. Det gjeldt da ikke bare å få reversert følgene av første verdenskrig, men også å erobre et enormt kolonivelde i øst. Begge mål var klart beskrevet i Mein Kampf, og begge betinget maktmidler. Derfor arbeidet Hitler så målbevisst med krigsforberedelser. Støtretningen for hans aggresjonspolitikk var først og fremst mot Russland. Dertil kom den tilsynelatende uoverbyggelige motsetning mellom nasjonalsosialismen og bolsjevismen. Dette gjorde at mang en vestlig politiker så på Nazi-Tyskland som et nyttig bolverk mot kommunismen og brukte svært lang tid på å innse den fare Hitler representerte.
Hitler drepte 6 millioner jøder under aksjonen i Holocaust

Hitler.jpg
silder:http://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#Hitlers_vei_til_makten
http://www.youtube.com/watch?v=WxGZTceDTlM&feature=related

TILBAKE til viktige personer og ideologier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License