Hitler I Sudetenland

Tyskere som bodde i Tsjekkoslovakia ble kaldt for sudettyskere, og de fleste så opp til Hitler. Hitler ville eie mange land under krigen, han ville eie sudettyskerne men dette ville ikke Tsjekkoslovakia.
Tsjekkoslovakia ville ikke gi fra seg landet eller landområder uten en krig med sin store hær. Dette er siden Tsjekkoslovakia hadde en avtale med Frankrike om å hjelpe hverandre hvis det ble krig, og da kunne de ha en sjanse mot Tyskerne.

Frankrike og Storbritannia hadde en avtale om at det var veldig viktig å ikke havne i krig, og dette visste ikke Tsjekkoslovakia. I 1938 under en konferanse i München, gikk den britiske statsministeren og den franske presidenten med på at Tyskland skulle få den delen av Tsjekkoslovakia de ville ha. Lederne og befolkningen fikk ikke si sin mening eller være med på å bestemme avtalen. Avtalen ble til for at Storbritannia og Frankrige ikke ville ha en krig til med Tyskland. Men det stoppet ikke Tyskland. Da Hitlers tropper ankom Tsjekkoslovakias hovedstad Praha 1. mars 1939, hadde Tyskland brutt Münchenavtalen og Storbritannia og Frankrike skjønte at det ikke stoppet Hitler uten makt og krig.

Men Tsjekkoslovakia kunne ikke klare det uten Frankrike og Storbritannia som ikke ville krige, så Tsjekkoslovakia ga seg. Og Hitler tok over Tsjekkoslovakia .

Hitler.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License