Hitler tar over

Den 30. januar 1933 fikk Adolf Hitler makten i Tyskland, han ble utnevnt til rikskansler (på norsk: statsminister) av president Paul von Hindenburg. Nazipartiet, som Hitler var leder for, hadde de siste årene fått veldig mange stemmer. De hadde grepet sin sjanse rundt 1930 åra da den økonomiske verdenskrisen nådde Tyskland, og dette lyktes de med. I 1928 fikk partiet 800 000 stemmer, mens i 1930 hadde partiet fått 6,4 millioner stemmer.
Da Hitler hadde fått makten i Tyskland var det bare tre nazister i regjeringen og medlemmene fra de andre partiene trodde de skulle klare å få kontroll over Hitler. De trodde feil.
Ca. en måned etter at Hitler hadde fått makten i Tyskland brant Riksdagsbygningen (i Norge: stortingsbygning). Nazistene la skylden på kommunistene og startet en voldsom jakt på kommunister og sosialister over hele landet.
Hitler greide å sette de andre partiene i regjeringen ut av spill og bli diktator i Tyskland ved at han satte i gang grov terror, gatekamper og arrestasjoner. Etter dette ble han kalt ”Der Führer” som på norsk heter føreren eller lederen. Etter dette kan man si at Tyskland var blitt et nasjonalsosialistisk diktatur. Med dette opphørte Weimarrepublikken og begynte nazitiden, en tid som den nazistiske propaganda begynte å betegne som «Det tredje rike».

hitler460.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License