Hitler under og etter 1.VK

Under 1.vk var Hitler menig i det 16. bayerske reserveinfanteriet hvor han var en meldingsløper ved Vestfronten. Han ble frivillig med i hæren 16. august 1914 og fikk Jernkorset (en tysk militær utmerkelse) av annen klasse. I oktober 1916 ble han såret i beinet i Nord-Frankrike, og ble ikke sendt tilbake før i 1917. I 1918 ble han tildelt Jernkorset av første klasse. Han gikk selv inn for å være en korrekt soldat, men ble mislikt av medsoldatene pågrunn av hans dårlige holdning til offiserene. Den 15. Oktober 1918, like før krigen var slutt ble Hitler satt i et feltlasarett i byen Pasewalk etter et gassangrep ved fronten.
Den midlertidige blindheten han ble behandlet for tilskrev han selv det gassangrep hans avdeling har blitt utsatt for. Men det ble antatt at blindheten kan ha kommet av en hysterisk reaksjon på det tyske nederlaget. Hitler ble behandlet av en psykiatrisk militær lege som skulle anføre at han var psykopat og fullstendig uegnet til ledelsesoppgaver.
På lignende vis hadde også Hitlers kompani offiserer ytret seg under krigen: ”Denne hysterikeren vil jeg aldri gjøre til underoffiser”. Til tross for hans to jernkors og andre utmerkelser, ble han aldri noe høyere enn korporal. Likevel var Hitlers fronterfaringer av stor betydning, fordi han til tross betydelige feilgrep, visste han en viss forståelse for militære anliggender.

Tysklands tap kom som et forferdelig sjokk på ham.
Han mente at nederlaget skyltes forræderi. Et forræderi av jødene, kommunistene og sosialistene.
I 1919, et år etter at Tyskland hadde tapt krigen, ble han med i et parti som het ” det nasjonalistiske tyske arbeiderparti”, eller nazipartiet. Det var bare noen titalls medlemmer da Hitler meldte seg inn.
Hitler ble straks den ledene mannen i partiet. Han var flink til å få folk til å høre på seg.
Når han holdt taler, klarte han og få opp stemningen nesten med en gang.
Det virket som at både han og tilhørerne var i en slags transe.

250px-Adolf_Hitler.png

Underveis historie 9.

http://www.freewebs.com/fishxhunter/faktaomhitler.htm

Bildekilder:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Adolf_Hitler_in_Yugoslavia_crop2.JPG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License