Hitlers vei til makten

Adolf Hitler

Forholdene i Tyskland

Hitler under 1.VK

Hitler tar over

Etter 1. VK bestemte Hitler seg for å bli politiker pågrunn av hans reaksjon etter den tapte krigen. Hitler ble for første gang oppdaget som en stor taler da han energisk og veltalende motsa en annen taler 12. september 1919. Etter dette ble han vervet inn i DAP 19. oktober som det 55 medlemmet.
Ettersom Hitlers talegaver skaffet flere medlemmer ble han snart helt uunnværlig for det lille partiet DAP. Han fikk ikke lenge etter en lederstilling i partiet, og senere førte han ”nasjonalsosialistiske” inn i parti navnet som gjorde at det het ”det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti”(NSDAP).
I 1921 utmanøvrerte han ledelsen i NSDAP og gjorde at de måtte velge han til leder. Hitler var nå en lokal politiskkjendis, men utenfor Bayern ble han sett på som en raring.

Kuppforsøket:
Den 8. november 1923 stormet Hitler og noen menn med våpen ølkjelleren der Kahr holdt en tale. Men det var bare på grunn av våpenavtalen at Kahr lot som han var med på Hitlers forslag om å ta over Berlin. Allerede neste morgen gikk politiet løs på Hitlers og hans tilhengeres marsj. De ble skutt mot, men Hitlers ledsager og vakt Ulrich Graf, kastet seg foran Hitler som da ikke ble truffet av skuddene.
Skuddsalvene jagde opprørerne på flukt, Ludendorf ble arrestert 9. november, og Hitler ble arrestert noen dager etter i hjemmet til vennen Ernst Hanfstaengl.
Rettsaken mot opprørene starten den 26. februar 1924,. På den tida kunne man regne med at dommen til opprørene ville ha vært lange fengselstraffer. Og at Hitler ville ha blitt utvist til Østerrike, fordi han var fremdeles en Østerriksk statsborger. Men på den tida var det vanlig i Weimarrepublikken å behandle forbrytere av høyere rang på en mye mildere måte. Så mildt at dommeren til og med lot seg selv bli angrepet av Hitler på grunn av sin jødiske bakgrunn. Ludendorff fant på sin medvirkning under ”ølkjellerkuppet” på best mulig måte. Han ble frikjent. Hitler visste at han kom til å få en mild straff, så han grep sin sjanse og fremstilte seg selv som den eneste som stod fram for å få hele affæren gjort.

Så Hitler ble dømt til en veldig mild straff på fem år, men bare fem måneder etter ble han løslatt. Første del av boka ”Mein Kampf. Eine Abrechnung” skrev han med hjelp av sin sekretær Rudolf Hess i fengselet. I boka fremla han sine politiske mål, og den nasjonalsosialistiske ideologi ble beskrevet.

Etter kuppet:
Etter det mislykkede kuppet fant Hitler ut at veien til makten ikke gikk gjennom revolusjoner, men gjennom lovlige midler. Han ville ta over demokratiet med demokratiets egne lover. NSDAP måtte bli representert i parlamentet og Nazipartiets markante fremganger ved valgene skyldte at man også visste å ta i bruk nye metoder for valgkamp.
Den første muligheten til å bli en slagkraftig størrelse kom i 1929. Dette var pågrunn av reperasjonsspørsmålene som utstod mellom Tyskland og seierherrene fra første verdenskrig. Selv om aksjonen ikke nådde fram, greide Hitler og NSDAP såpass mye innpass og tilslutning av det nasjonalistisk-konservative borgerskap. Det ble bevist ved landtingsvalgene i Thüringen i 1929 da NSDAP fikk stor fremgang på stemmefronten.
Se mer her: Forholdene i Tyskland

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Hitler


http://www.youtube.com/watch?v=i5vvShP26CM&feature=related

mein-kampf.jpg
http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Entertainment/images-2/mein-kampf.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License