Holocaust

Hva mener man med begrepet Holocaust? Gjør rede for hvordan nazistene så på jødene, hva de begrunnet dette synet med, og hvordan jødeforfølgelsen artet seg i Europa rundt 2. VK. Ord dere burde få med dere i redegjørelsen: Rasehygiene, Antisemittisme, Holocaust, Arisk rase, Undermennesker, Krystallnatten, Den endelige løsning, Getto, Jødemerket, Gestapo.

Fakta om Holocaust
Dødsfabrikker

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License