Japan og 2.verdenskrig
image012.jpg

I 1942 i mai, mindre enn seks måneder etter angrepet på Pearl Harbour, hadde japan okkupert hele Øst-Asia. Japans seier i Øst-Asia og Tysklands seier i Europa var nesten like stor, de hadde nesten like mye makt. Japan hadde tatt 25000 mennesker til fange. Nå måtte de velge mellom å erobre Australia eller India, valget var allerede tatt i januar i 1942. Japan hadde bestemt seg for at de skulle erobre Australiaog på den måten frata USA noen veldig viktige posisjoner. Australia ba amerikanerne om hjelp fordi de hadde lenge vært redde for japansk invasjon. Etter ganske mange kriger i stillehavet måtte japanerne overgi områder og invasjonen av Australia ble umuliggjort. Dette gjorde at krigen på stillehavet ble stoppet, mens krigen på øyeneog land ble sentralt.Amerikanerne hadde god kontroll over havet og luftrommet og i tillegg hadde de et stort forsprang når det gjaldt teknisk utstyr. Etter at de hadde hatt to års jungelkrig hadde amerikanerne klart å ta øygruppen Marianene.
Fra Marianene kunne amerikanske bombefly nå de viktige japanske øyene.Det ble et hardt slag som amerikanerne vant. Selv om amerikanerne hadde seiret og Europa var fritt fortsatte japanerne å kjempe.

Stormaktene signerte "Postam-erklæringen" den 26.juli 1945. den gikk ut på at Japan skulle underkaste seg fullstendig og få japanske krigsforbrytere stilt for retten, og den japanske hovedøya og noen mindre øyer skulle besettes. Den japanske industrien skulle fortsette slik den var for at det skulle være mulig å betale krigserstatningen.Den japanske regjeringen avslo kravene. Nå hadde amerikanerne to valg, en invasjon av Japan eller de kunne benytte atombomben som nylig var utviklet av USa i frykt for at Japan skulle komme dem i forkjøpet. Så den 6.august 1945 ble den første atombomben sluppet over Hiroshima, to dager senere falt den andre over byen Nagasaki. Før året var omme var 200000 mennesker død som følge av skadene etter de to atombombene. Utrolig nok var det en mann som overlevde i Hiroshima, også dro han til Nagasaki og da overlevde han

include-2009-01-05-11-07-42-00050-moz-screenshot-694.jpg

atombomben der også :D

Den 14. august hadde keiser Hirohito ikke annet valg enn å slutte fred. Han spilte inn en tale på bånd og hele verden fikk høre at han frasa sin guddommelige tittel og godtok de alliertes krav.Den 2 september ble kapitulasjonserklæringen undertegnet. Det japanske fangenskapet ble skjebnen til om lag 800 norske statsborgere, i kortere tid eller i flere år under 2. verdenskrig.

Det var misjonærer, forretningsfolk, kvinner og barn, sjøfolk som på forskjellige måter ble arrestert eller fengslet, alt etter hvor de oppholdt seg da de kom inn under japansk herredømme. I alt ble de 800 nordmennene fordelt på 97 ulike leirer i Japan og deler av Øst-Asia. Over 300 sjøfolk opplevde et brutalt japansk fangenskap med elendige livsvilkår. Nordmenn i japansk fangenskap ble reddet ut etter Japans kapitalusjon høsten 1945 av amerikanerne. Det har aldri vært en opprenskning etter krigshandlingene i Japan. Selv om japanerne utøvet grusom vold ovenfor millioner av mennesker, fikk keiser Hirohito som sto bak ugjerningene fortsette etter 1945.


FIlmen handler om atombombene i Hiroshima og Nagasaki og følgene av den.

Kilder:
Larsen Birgitte: Historie 9, Gyldendal Norsk Forlag ASA 1998
http://daria.no/skole/doc/html/3814.doc-filer/image012.jpg
http://moradi.no/bloggmail2_include/rhj/include-2009-01-05-11-07-42-00050-moz-screenshot-694.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=id-yfB3I_R4
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig

Krigens slutt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License