Krigskorrespondent

En Krigskorrespondent er en journalist som dekker historier fra krigssoner. Jobben deres er å dra til de mest utsatte stedene i verden, hvor de prøvde å få et bilde av hva som foregikk.

TILBAKE til Churchill

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License