Krigslyrikk

Her kan dere legge inn dikt fra Norsken:)

Krigslyrikk - Du må ikke sove

De beste

Krigslyrikk - De beste

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License