Krigslyrikk - De Beste

De beste av Nordahl Grieg
Døden kan flamme som kornmo;
Klarere ser vi enn før
Hvert liv i dens hvite smerte:
Det er de beste som dør.

De sterke, de rene av hjertet
Som ville og våget mest;
Rolige tok de avskjed,
En etter en gikk de vest.

De levende styrer verden,
En flokk blir alltid igjen,
De uunnværlige flinke,
Livets nest beste menn.

De beste blir myrdet i fengslet,
Sopt vekk av kuler og sjø.
De beste blir aldri vår fremtid.
De beste har nok med å dø.

Slik hedrer vi dem, med avmakt,
Med all den tomhet vi vet,
Men da har vi sveket de beste,
Forrådt dem med bitterhet.

De vil ikke sørges til døde,
Men leve i mot og tro.
Bare i dristige hjerter
Strømmer de falnes blod.

Er ikke hver som har kjent dem
Mer rik en de døde var –
For menn har hatt dem som venner
Og barn har hatt dem til far.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen.

Diktet de beste handler om soldatene til de allierte under 2.VK. Det har åtte strofer og 32 verselinjer. Rimsystemet er ABCB, fordi første linje ikke rimer på noen av de andre linjene, mens andre linje rimer på siste linje, og tredje linje rimer ikke på noen linjer. Samfunnet omhandler, er de allierte soldatene som går i krig. I diktet nevnes ofte ”De beste” og dette er de allierte soldatene.
Som mange andre dikt har dette diktet også besjeling. Gode eksempler på dette er: ”Døden kan flamme som kornmo”. Dette tror vi kan bety at døden er sterk, at det er mange som dør på kort tid.
”Hvert liv i dens hvite smerte”. Vi tror dette betyr at det er mange uskyldige dør.
”Sopt vekk av kuler og sjø”. Vår mening om dette er at de fleste som dør ble skutt eller døde på havet.
”Bare i dristige hjerter strømmer de falnes blod”. Dette tror vi betyr at de som våger sitt eget liv for å seire, er de allierte og de modige.
”De spøker i nye menn”. Det betyr at de som ofret seg i krigen blir ikke glemt og at det er andre folk som tar over etter dem.
Vi har funnet noen symboler i diktet som betyr et annet ord. Dette er ”Blod” som vi tror betyr død. ”Å gå vest” vil si at noe går galt. ”Kuler” symboliserer kamp eller krig og ”Grav” som også betyr død.
”De beste” blir gjentatt tre ganger i fjerde strofe. Første, tredje og fjerde linje.
Noen kontraster som vi fant i dette diktet er at det er en skjult fiende i dette diktet, fordi at ”De beste” ikke dør helt uten videre, det må jo være noen som dreper dem. Handler om liv og død, fordi hele diktet handler om krig og i krig er det vanligvis mange som dør og mange som overlever.
Negativ stemning over hele diktet. Dette mener vi betyr at krig ikke er noe positivt. Vi har også funnet personifikasjon i diktet og dette er: ”Døden kan flamme som kornmo” Dette mener vi er personifikasjon fordi døden er noe vi ikke kan ta på og har menneskelige evner, som ikke går an. TAKK FOR OSS!!

Ruinsofnamsos.jpg


Laget av: Jørgen, Torbjørn og Emma

Hitlers vei til makten

Bilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Ruinsofnamsos.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License