Krigslyrikk - Du må ikke sove

Du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,

IMG_0182_edited-1.jpg

det var som en stemme talte til meg,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste meg opp:
- Hva er det du vil meg?

- Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
I går ble jeg dømt
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter meg klokken fem i morgen!

Hele kjelleren her er full.
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv hva vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hva der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hva her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der finnes da vel skikkelig folk iblant?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannsskap
og tenke på hva der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og oppglødd av mødrenes fromme svik,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære -
du vet, at en helt, det vil barnet være.
du vet, han vil vifte med sabel og flagg!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig.
Min straff er fortjent.
Jeg trodde på fremgang,
jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket - å, kunne du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg deg, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på meg klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brann,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noe som hender. -
Vår tid er forbi - Europa Brenner!
Av: Arnulf Øverland.

Diktet består av 18 strofer fordi det har 18 vers. Det er 80 verslinjer i diktet fordi det består av 80 linjer. Diktet er ganske langt, men det er korte strofer på 4 verslinjer.

krig_54878q.jpg

Det er enderim i diktet, men det er ikke et bestemt enderim, dette er fordi det er forskjellig enderim i hver strofe. Derfor er det ikke noe bestemt rimsystem i diktet.
Vi fant ut at vi hadde forskjellige meninger om språket i diktet. Iben mente det var litt vanskelig fordi noen ord er litt gammeldags og man må på en måte lese mellom linjene for å forstå diktet, mens Trine og Håvard mente det var enkelt, fordi det var lett å forstå vis man leste mellom linjene.
Rytmen i diktet er lik over hele diktet. Diktet er skrevet i bundet form fordi det har rim, selv om det ikke er et bestemt enderim, og det har en fast rytme i diktet.
Det er mange gjentagelser i ”Du må ikke sove”. Eks på gjentagelser: Du må ikke sove, vi, de, Europa brenner og du må ikke. Med disse gjentagelsene mener Arnulf at man må ikke bare se på at andre har det vondt og må kjempe for hver dag, men man må stå på å kjempe selv om det fæle ikke hender deg fordi de som har det fælt klarer det ikke alene. Han mener også at Europa er i krig og blir tatt over av Hitler vis man ikke gjør noe imot Hitler selv, fort.
Det er språklige bilder i diktet. Eks: de ønsker å se vår verden i flammer. Grunnen til at dette er et språklig bilde er fordi verden ikke kan stå i flammer, men det kan ”på en måte” det i hjertene på en del mennesker vis nazister/terrorister tok over verden. Dette er fordi da blir hele verden fylt med ondskap, terrorisme og alle fæle ting.
Kontrastene i diktet er eks: de som ikke har det fælt og de som har det fælt, fordi det er stor forskjell på hvordan de som har det fælt og de som ikke har det fælt lever.
Assosiasjonene i diktet kom vi fram til at kunne være, urett, urettferdighet, 1.verdenskrig og ikke likhet. Dette kom vi fram til fordi dette minner oss om dette diktet da vi fant ut handlingen i diktet. Hvor fælt mange mennesker har hatt det.
Et av symbolene i diktet kan være ”de liker å drepe”. Dette kan være et symbol fordi ”de” er nazistene og ”liker å drepe” kan være at de ville få bort alle jødene og sigøynerne.
Vi fant personifikasjon i diktet. Eks: ”de puster på hatets og ondskapens glør”. Ingen kan puste på hatets og ondskapens glør. Glør er fra branner, det kan ikke komme fra hat eller ondskap, derfor kan man ikke ta på det, så derfor er det personifikasjon.
Vi var veldig uenige om ”selv stjernene frøs” var personifikasjon eller besjeling. En av oss mente det var besjeling fordi man kan ta på stjerner, mens to av oss mente at det var personifikasjon fordi stjerner ikke kan fryse, de slukner. Sola er en stjerne, og kan ikke ta på den fordi før man kommer bort til den vil man brenne opp siden det er så varmt.

Diktet ”Du må ikke sove” handler om en person fra 2.verdenskrig som har vært i en motstandsgruppe imot Hitler. Personen har blitt tatt av Hitler og satt i fengsel. Han/hun har skjønt at det personen har gjort måtte få konsekvenser, men allikevel fortsatt med å kjempe. Personen har stått opp for sitt fedreland. Personen har kjempet for sine meninger, for frihet, likhet, rettferdighet, fred, fremgang, samhold og kjærlighet. Det handler om de som ikke har det fælt, de som bare ser på og hører om andre som har det fælt og må kjempe for å overleve. Det er også de som ikke har det fælt som må kjempe, kjempe for en friere verden og for å få bort det fæle fordi de som har det fælt klarer det ikke alene!

Budskapet i diktet ”Du må ikke sove” er: Man må stå opp for sine egne meninger, uansett om alt ser helt svart ut! Selv om det ser ut som om alt er tapt må man stå opp for sine meninger. Man kan se at dette er budskapet ved; Du må ikke sove, tilgi dem ikke; de vet hva de gjør, og råtne for Hitlers ariske rase. Med dette: f.eks. Du må ikke sove sier ganske mye, det sier at du må ikke gi opp, men fortsette å stå opp for dine egne meninger.
Budskapet er også at de som bare ser på og hører om de som har det fælt, men har det ikke selv må kjempe. De må kjempe for en friere verden og for å få bort det fæle fordi de som har det fælt klarer det ikke alene uten hjelp!

I dette diktet er temaet krig og hvordan motstandsgruppene kjempet mot Hitler. Grunnen til at dette er temaet er fordi jeg – personen snakker om Hitler og at den gjorde noe bra for menneskeheten!

krigens-gang-del-2-vendepunktene-og-avslutningen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License