Nazisme

Nasjonalsosialisme eller nazisme, som er en forkortelse av det tyske Nationalsozialismus (noen ganger også forkortet NS), er en politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig, samtidig med fascismens fremvekst i Italia. Den er uløselig knyttet til sin formgiver og fører, Adolf Hitler. På et vis som minner noe om Mussolinis fascisme lånes det en rekke elementer fra datidens sosialisme og forsterkes med med sterk nasjonalisme, betoning av etnisk fellesskap innen den germanske rase og denne rasens overlegenhet, eksklusjon av visse minoriteter (se særlig antisemittisme og holocaust) og mistillit til de demokratiske styreformene og liberale verdier.
Like viktige var imidlertid streben etter en mer «naturlig» tilværelse, kritikken av kapitalisme, oppbyggingen og videreutviklingen av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere uavhengig av sosial klasse, og det man så som kamp mot politisk og kulturell «dekadanse». Begrepet er knyttet til partiet NSDAP, det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet, og det diktatoriske «tredje rike» partiet skapte i Tyskland mellom 1933 og 1945. I dag er nazismen som ideologi forbudt i Tyskland, selv om rester av tilhengere og oppblomstringer fortsetter å operere både i Tyskland og i andre land etter den andre verdenskrig. Disse nazistiske strømninger kalles på norsk nynazisme.
Det norske ordet nazisme har opprinnelse fra tysk der nazi er en kortform av Nationalsozialismus («nasjonalsosialisme»). Utbredelsen av ordet er også påvirket av det engelske nazism. Opprinnelsen for det norske ordet nazist er forkortelsen Nazi som i Tyskland ble brukt som et slanguttrykk for tilhengerne av nasjonalsosialismen, utledet som en analogi til Sosi, et nedsettende slanguttrykk for sosialist. Kozi ble brukt om kommunister. Det er kjent at også kommunister brukte Kozi om seg selv.
Nasjonalsosialistene brukte selv aldri slangordet «nazi», ettersom det allerede hadde en annen, nedsettende betydning (riktignok stavet «Natzi», med kort a-lyd og trykk på z). Som forkortelse for mannsnavnet Ignatz, et vanlig navn blant tysk-böhmiske og østerrikske bønder, ble det brukt av bybefolkningen som et generisk kallenavn på bondske og «umoderne» personer, og slik henviste til en dum, klønete og snål person (man kan til en viss grad sammenligne det med det nedlatende slangbegrepet «Harry» i dagens Norge). Medlemmer av NSDAP omtalte seg hovedsakelig som nasjonalsosialister, mens nazi-betegnelsen på det tyske regimet oppsto særlig i tyske eksilmiljøer og blant poltiske flyktninger i utlandet. Gjennom disse miljøet og gjennom andre språk ble begrepet tatt tilbake til Tyskland etter krigen

image011.jpg

TILBAKE til Nazisme og fascisme eller til fascisme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License