Nazismen

Både fascisme og nazisme er ideologier som oppstod etter 1-verdenskrig. De bygger begge på nasjonalistiske tanker, og ønsket å fremme nasjonalfølelse

Begge ideologiene står for en sterk leder, en fører som skal styre landet bekjempe kommunismen og folkets viktigste oppgaver var å være et redskap for landet når landet prøvde å få større makt og bli større.

Både Italia og Tyskland ble styrt diktatorisk (en leder bestemmer alt) og folk ble pålagt streng grenser. Bøker ble brent og skoler fikk beskjed om å undervise etter styrets ideologi.

Jødeforfølgelse og fokuset på den ariske rasen var spesielt for nazismen.

image011.jpg

Av: elisabeth O

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License