Osterriket

Østerrike forsvinner som stat.

Adolf Hitler ble født i Østerrike. Adolf Hitler ville få til at Østerrike ble en del av Tyskland, siden han var fra Østerrike. I mars 1938 gikk Tyskland inn i Østerrike, da ble Østerrike en del av Tyskland. Dermed forsvant Østerrike som stat.

hitler460.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License