Viktige personer og ideologier

På denne siden her, får du vite mer om noen av de viktigste personene fra 2. verdenskrig.
Du får også vite mer om nazisme og fascisme paritene, og lederne deres.

Personer:
Mussolini

Chamberlain

Churchill

Hitler

Partier:
Nazisme og fascisme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License